top of page
5.jpg

DOMY MODUŁOWE - DOMY PRZYSZŁOŚCI

Prefabrykowane domy modułowe są efektem wieloletniego projektu ukierunkowanego na dobre samopoczucie i komfort ich mieszkańców, optymalizację zasobów oraz energii zarówno podczas produkcji, instalacji jak i wieloletniej eksploatacji, co pociąga za sobą oszczędności i zrównoważony rozwój.

 

Podczas gdy zrównoważony rozwój nie tylko wyznacza przyszłość w budowie nowych domów, ale także zapewnia nowe modele ekonomiczne, wspierające finansową przyszłość rodzin, domy prefabrykowane są propozycją przyszłości pod względem trwałości i zdrowia.

 

Skrócony okres produkcji, dokładna realizacja projektów, więcej możliwości personalizacji, precyzja wykończenia, zastosowanie nowych technologii, poziom jakości powietrza i wysoki poziom oszczędności ekonomicznych sprawiają, że domy prefabrykowane są nie tylko trwalsze i bardziej dostępne, ale także zintegrowane z dynamiką zmian i całkowicie dostosowane do nadchodzących czasów. Domy prefabrykowane rozwiązują problemy zrównoważonego rozwoju i zdrowia.

 

Żyjąc na przełomie 2022 i 2023 roku wciąż jesteśmy pogrążeni w atmosferze niepewności, która nadal budzi niepokój o podążanie w kierunku nowego kursu. W tej atmosferze, jeszcze większą uwagę przykładamy do przyszłości o zwiększonej równowadze, stabilności i pewność bezpiecznego funkcjonowania. Zdrowie było bezsprzecznie głównym tematem 2020 roku, ale nie jest to jedyny problem, który budzi atmosferę niepokoju na naszym społeczeństwie. Temat rezerw naturalnych i zasobów energetycznych naszej planety jest nadal niepokojącym wyzwaniem na całym świecie, który chociaż kryzys zdrowotny przechodzi w stan recesji, dalej utrzymuje niepokoje związane z realizacją planów budowlanych. Ze strategicznych dokumentów międzynarodowych, strategii sektora bankowego oraz celów Unii Europejskiej na lata 2030 i 2050 wynika jasno, że zrównoważony rozwój jest jedyną przyszłością dla następnych pokoleń na całym świecie.

 

Kierunkowym dążeniem jest zmiana wyników statystycznych, które dziś definiują budownictwo jako sektor znacznego zużycia i wydatków na energię. Dzisiejsza rzeczywistość jest taka, że budynki zużywają 42% zasobów energetycznych planety i generują 35% emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Jako główne czynniki odpowiedzialne za te statystyki, upatruje się zarówno stosowanie materiałów silnie zanieczyszczających środowisko i nie poddających się powtórnym procesom recyclingu, jak również używanie materiałów wymagających dużej ilości nakładów energii podczas całego procesu wytwórczego i eksploatacji.Jako jeden z materiałów najbardziej zanieczyszczających środowisko wyróżnia się beton, który według artykułu w The Guardian odpowiada za 7% emisji dwutlenku węgla na całej planecie.

 

Wysoki poziom wydatków na energię oraz produkcja odpadów są jednymi z głównych przyczyn, dla których sektor budowlany w dużym stopniu przyczynia się do globalnego ocieplenia i zużycia zasobów naturalnych planety. W tej sytuacji domy prefabrykowane stają się doskonałą alternatywą i rozwiązaniem wielu globalnych problemów. Domy prefabrykowane są rozwiązaniem problemów przyszłości. Ta rzeczywistość sprawia, że branża budowlana musi stawić czoła dwóm wielkim wyzwaniom, które wyznaczają nowy paradygmat w budownictwie i kreślą horyzont nowej przyszłość dla domów prefabrykowanych. Zapotrzebowanie na zrównoważoną infrastrukturę i tworzenie nowych technologii w poszukiwaniu zrównoważonych rozwiązań i materiałów spowodowało, że branża budowlana otworzyła się na świat nowych rozwiązań.

Te znów inspirują do tworzenia nowych technologii, szukających rozwiązań na sprostanie wielkim wyzwaniom.

 

Domy prefabrykowane są wynikiem symbiozy budownictwa i zrównoważonego rozwoju, w której budowanie i życie są częścią tego samego zadania. W obliczu rozwoju nowych technologii o większej wszechstronności, prefabrykacja domów modułowych okazuje się rozwiązaniem coraz mniej futurystycznym i coraz bardziej praktycznym.

 

Dzięki dyrektywom, narzuconym przez rządy na całym świecie i organizacje międzynarodowe, powstają normy i certyfikaty, odpowiadające za system kontroli technologii budowlanych w celu ograniczenia degradacji środowiska. Mają one na celu zmniejszenie dużego wpływu degradacji środowiska, poprzez ułatwienie budowy nowych budynków. W obliczu tej sytuacji oraz w związku ze środowiskiem pandemicznym, lata 2021-2022 skupiały dużą uwagę na przyszłości budownictwa mieszkaniowego. W tym momencie certyfikacja domów energooszczędnych odgrywa ważną rolę w produkcji domów prefabrykowanych i jest istotnym krokiem w kierunku realizacji wymagań określonych w dyrektywie europejskiej 2010/31 w odniesieniu do efektywności energetycznej budynków. Kierunek ten, znajduje swoje uzasadnienie w energooszczędności domów pasywnych, które pozwalają zmniejszyć zużycie energii nawet o 75% poprzez prostą optymalizację istniejących zasobów.

Całkowite wykorzystując promieniowanie słoneczne, systemy wentylacji i izolacji oraz optymalną orientację, pozwalają stworzyć warunki dające maksymalny komfort użytkowania i wygenerować znaczące oszczędności energii.

 

Rok 2020 pozostawił nam coś więcej niż tylko przeszłość, z którą się żegnamy. Pozostawił również za sobą niezliczone zmiany, które wciąż rysują przed nami szeroką panoramę kolejnych adaptacji. W tym nowym środowisku, jednym z największych wyzwań dotyczących przyszłości jest budownictwo mieszkalne, a domy modułowe stają się świetną alternatywą urzeczywistniającą zdrowy i bezpieczny styl życia.

 

Spójrzmy przez chwilę wstecz by zwrócić uwagę na różne scenariusze, które miały miejsce podczas izolacji na całym świecie. Globalna kwarantanna, która zmusiła miliony ludzi do niemal całkowitego zamknięcia się w domach na kilka miesięcy, sprawiła, że wiele rodzin zakwestionowało komfort, dobre samopoczucie i poczucie zdrowia w swoich domach, domagając się bardziej oświetlonych i wentylowanych przestrzeni z przeszklonymi powierzchniami ulokowanych bliżej natury. Zaistniała sytuacja wywołała nowe zachowania, determinujące wizję przyszłości budownictwa mieszkalnego, w kontekście odporności, jako poszukiwania bezpiecznego miejsca dla wszystkich. Odporność w architekturze.

 

Ogólnie rzecz biorąc, odporność to nowoczesny termin psychologiczny, który odnosi się do zdolności wszystkich ludzi do przezwyciężenia traumatycznych wydarzeń, jakie w kontekście post-covidowym wywołują zarówno wspólne obciążenia jak i postawy solidarności czy zbiorowej wizji. Wizja odporności w architekturze odnosi się do zrównoważonej wizji w budownictwie zakładającej, że możemy poprawić jakość naszego życia, pozostać bezpieczni i zdrowi pod warunkiem poszanowania środowiska i jego zasobów, zrozumienia, że nasza przyszłość zależy od przyszłości naszej planety. W tym wymiarze obecność domów modułowych zajmuje wiodące miejsce.

 

Choć na początku 2020 roku główny cel zrównoważonego rozwoju domów został już wyznaczony zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej poprzez Dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej budynków podczas Szczytu Klimatycznego w Madrycie (COP25) czy celami Europejskiego Prawa Klimatycznego w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. , sytuacja po Covid wzmacnia promocję domów energooszczędnych, które zmniejszają emisję CO2 podczas budowy i utrzymują ją przez cały okres użytkowania.Wykorzystanie zasobów, gospodarowanie odpadami czy eliminacja toksycznych związków, takich jak narażenie na promieniowanie czy magnetyzm, to wymagania, które zaczynają wyznaczać przyszłość budownictwa postcovidowego i domów modułowych budowanych w ramach certyfikacji budynków energooszczędnych.

3.jpg

Wybieraj to co daje komfort

Z pomocą naszego zespołu projektowego możesz stworzyć dom swoich marzeń, który będzie odpowiedzią na wszystkie Twoje potrzeby. Nasi fachowcy zrealizują go wykorzystując do tego technologię prefabrykacji oraz wysokiej jakości materiały, abyś razem z najbliższymi mógł cieszyć się życiem w solidnym i wygodnym domu.

Jaką rolę odgrywają domy modułowe w przyszłości domów postcovidowych? Domy modułowe oferują wiele zalet, które są odpowiedzią na najbardziej rygorystyczne wymagania i nowe przepisy dotyczące oszczędzania energii, z którymi sektor nieruchomości zaczyna się coraz bardziej konfrontować.

 

Dobrym tego przykładem jest certyfikacja oszczędności energii, która jest obowiązkowa od 2013 roku. Wszystkie te wymagania środowiskowe są rozwiązywane przez budownictwo prefabrykowane dzięki procesowi produkcji, a także oznaczają ożywienie i rozwój finansowy naszego społeczeństwa dzięki gospodarce o obiegu zamkniętym. Gospodarka o obiegu zamkniętym jest przykładem stabilności finansowej, która prowadzi nas do bardziej zrównoważonej przyszłości.

 

Architektura modułowa to świetna alternatywa dla budownictwa, która odpowiada na jedno z największych wyzwań gospodarek o obiegu zamkniętym, czyli „produkcję towarów i usług przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia i marnotrawstwa surowców, wody i źródeł energii”. Budownictwo modułowe nie tylko zmniejsza presję na środowisko, ale także stymuluje konkurencyjność, innowacyjność, wzrost gospodarczy i generuje miejsca pracy, jednocześnie budując i wychodząc z kryzysu gospodarczego będącego skutkiem pandemii. Domy prefabrykowane są wynikiem wysoce wydajnego projektu, który jest ukierunkowany na dobre samopoczucie i wygodę mieszkańców, optymalizację zasobów, zużycia, odpadów i energii z ich produkcji, instalacji i podczas ich użytkowania, co samo w sobie pociąga za sobą oszczędności i zrównoważony rozwój.

 

Należy pamiętać, że przeciwności losu są wielką szansą na poprawę i przywrócenie nowych nawyków, które sprawią, że poprawimy się jako jednostki, jako rodziny, jako społeczności, a wreszcie jako społeczeństwa, w których nasze wybory będą kształtować jakość naszej przyszłości. A PostawDOM.com oferuje bez wątpienia możliwość urzeczywistnienia tego wszystkiego.

Autor: Andrzej Dec

PostawDOM.com 

KONTAKT

Doświadczenie jest miarą sukcesu.
Jesteśmy z Wami już od 10 lat.
konakt
bottom of page